Vanaf 21 april is het verplicht dat alle paarden in Nederland geregistreerd worden op de locatie waar ze staan. De regels worden aangescherpt zodat er snel gehandeld kan worden bij dierziekten of mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid.

Bij de registratieplicht wordt onderscheid gemaakt tussen de houder van het paard en de houder van de locatie. Een houder van een paard is verantwoordelijk voor de identificatie van het paard middels chip, paspoort en registratie bij een Nederlandse paspoort uitgevende instantie. De houder van de locatie is verantwoordelijk voor het registreren van de paarden op zijn locatie op zijn UBN-nummer bij de RVO.

Voor de eigenaar van de stal is het verplicht om een UBN (Uniek BedrijfsNummer) aan te vragen wanneer er normaal langer dan 30 dagen paarden gestald staan. Vanaf 12 april is het mogelijk om de registratie te regelen.

Je kunt volgend stappenplan gebruiken om te bepalen of je een UBN aan moet vragen:

Als paardeneigenaar moet je vooral zorgen dat je paard goed geregistreerd staat.  Je paard moet gevonden kunnen worden op de website van de RVO. Controleer hiervoor je paspoort. Staat het chipnummer niet gedrukt in het paspoort maar vermeld op een sticker dan dient deze gestempeld te zijn door het stamboek of een paspoort uitgevende instantie. Is dit niet het geval neem dan contact op met je dierenarts, deze moet het paspoort en de chip dan controleren.
Staat het chipnummer wel gedrukt in het paspoort kun je de registratie regelen door een kopie van je paspoort op te sturen.

Kijk voor meer informatie op de website van de RVO
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/paarden-melden

Neem bij twijfel contact op met de dierenarts!