Dermatologie

Dermatologie

Huidproblemen zijn veelvoorkomende problemen bij huisdieren. Deze kunnen variëren van kale plekken en erge jeuk tot aan open plekken en ernstige huidontstekingen.

Een oorzaak vinden voor een huidprobleem is niet altijd makkelijk. Vaak is aanvullend onderzoek nodig om de oorzaak te achterhalen. Aanvullend onderzoek kan bestaan uit: huidafkrabsel bekijken onder de microscoop, celonderzoek, schimmelkweek, bacteriologisch onderzoek en allergietesten door middel van bloedonderzoek of een huidbiopt.

Oorontsteking bij uw huisdier

Oorontstekingen vallen ook onder huidproblemen, doordat de bekleding van de gehoorgang ook uit huid bestaat. Bij oorontstekingen kan er verder onderzoek gedaan worden om de oorzaak te achterhalen. Zeker bij een chronische (vaak terugkerende) oorontsteking is aan te raden verder onderzoek te laten doen.